Sóc Trăng xuất hiện bờ biển dài khoảng 72km, không riêng ích lợi trong đi lên những ngành nuôi trồng thủy hải sản, cảng biển, cao điểm, mà còn phải có tiềm lực, lợi thế vào đi lên năng lượng tái tạo...