Năm 2020, trước sự bùng nổ của dịch bệnh , hơn ai hết Centosy hiểu rằng chúng ta cần luyện tập thể thao tăng cường sức đề kháng đồng thời, để hưởng ứng phong trào chống dịch trên thế giới nói chung...