Chân xanh lục id+/id+,w/w (chân xanh mồng lá là dạng "thuần" cả về mầu chân lẫn kiểu mồng tức khi cha và mẹ đều chân xanh mồng lá thì sẽ cho ra bầy con 100% chân xanh mồng lá --> dòng Hatch điều-chân xanh-mồng lá là dạng dễ cản nhất về kiểu hình):

Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.