Đối với việc vay ngân hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của các tổ chức tín dụng, chỉ độc nhất một trường hợp được phép là NHTM nhà nước cho vay đối với người lao động của chính nhà băng để mua cổ phần phát hành lần đầu khi chuyển NHTM đó thành cổ phần.
Điều kiện, giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh dinh cổ phiếu là một trong các nội dung được sửa đổi trong Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2014/TT-NHNN ngày 20/11/2014 đang lấy quan điểm đóng góp.

Mục đích chính của việc sửa đổi là nhằm làm rõ một số vấn đề tránh gây hiểm nhầm, hiểu không đúng các quy định tại Điều 14 Thông tư 36.

Các ngân hàng thương nghiệp (NHTM), chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được cấp tín dụng với kì hạn đến 1 năm dưới hình thức cho vay, chiết khấu giấy tờ có giá cho khách hàng để đầu tư, kinh dinh cổ phiếu. Trước đó, Thông tư cũ cũng đã quy định các ngân hàng không được cấp tín dụng trung hạn, dài hạn cho khách hàng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu

Xem thêm: Vay ngân hàng lãi suất thấp


Về các đối tượng khách hàng không được cấp tín dụng để đầu tư, kinh dinh cổ phiếu, tương tự Thông tư cũ khách hàng là người có liên quan của các đối tượng quy định tại Điều 126 Luật các tổ chức tín dụng, Khách hàng và người có liên tưởng của khách hàng thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 12 sẽ không được cấp tín dụng.

Các khoản vay được đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác hoặc bảo đảm bằng cổ phiếu của chính NHTM, công ty con của NHTM, cổ phiếu của tổ chức tín dụng khác hoặc được bảo đảm bằng chính cổ phiếu đó sẽ không được cấp tín dụng.

Đối với việc vay ngân hàng để đầu tư, kinh dinh cổ phiếu của các tổ chức tín dụng, chỉ độc nhất vô nhị một trường hợp được phép là NHTM nhà nước cho vay đối với người cần lao của chính ngân hàng để mua cổ phần phát hành lần đầu khi chuyển NHTM đó thành cổ phần.

Xem thêm: giải chấp đáo hạn ngân hàng

Thông tư trước cũng quy định NHTM không được cấp tín dụng cho khách hàng để đầu tư, kinh dinh cổ phiếu của chính NHTM trừ trường hợp trên.

NHTM không được cấp tín dụng cho công ty con, công ty liên kết của mình để công ty con, công ty kết liên đó cấp tín dụng cho khách hàng đầu tư, kinh dinh cổ phiếu. Trước đó, Thông tư cũ quy định NHTM không được cấp tín dụng, ủy thác cho công ty con, công ty liên kết Đầu tư, kinh dinh cổ phiếu hay Cho vay để đầu tư, kinh dinh cổ phiếu.

rưa rứa nội dung Thông tư trước đó, việc cấp tín dụng cho hoạt động đầu tư cổ phiếu cũng bị giới hạn tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với thảy khách hàng để đầu tư, kinh dinh cổ phiếu không được vượt quá 5% vốn điều lệ, vốn được cấp của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Xem thêm: Vay thế chấp ngân hàng

CÔNG TY TM DV TV THANH LONG

Địa Chỉ 1 : 752 Lê đức Thọ, F15, Gò Vấp, Tp.Hồ Chí Minh

Địa Chỉ 2 : 42/19 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình

Số Điện Thoại : 0938.603.822 (Mr.Phong)

Email : vaythechap139@gmail.com

Wemsite : www.vayvonthechap.com.vn