Ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế của Bộ Tài chính nói về thông tin đề xuất đánh thuế căn nhà thứ 2 mà dư luận đề cập trong thời gian vừa qua, khẳng định, Bộ Tài chính vẫn chưa đưa ra đề xuất này. Công ty địa ốc alibaba hướng tới những giá trị thực sự để bày tỏ quan điểm ủng hộ hoặc không với các đề xuất này.


Theo đó, ông Phạm Đình Thi cho biết, việc nghiên cứu áp dụng thuế tài sản trong định hướng Chiến lược Cải cách hệ thống thuế đến năm 2020 có đề cập đến. Các đề xuất này ảnh hưởng đến việc sở hữu căn hộ hơn là đất nền, vì vậy các sản phẩm đất nền giá rẻ như dự án Long Phước không bị nhiều ảnh hưởng.

Vừa qua, trong Nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công về việc phải khai thác tốt các nguồn thu từ nội địa trong đó có thuế tài sản, tài nguyên môi trường để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững và Nghị quyết số 25/2016/QH14 của Quốc hội về Kế hoạch tài chính quốc gia 5 năm 2016-2020 cũng có nhấn mạnh.

Dù vậy, Bộ Tài chính vẫn đang trong quá trình nghiên cứu, xây dựng, chưa có gì cụ thể việc triển khai như thế nào.

Tuy nhiên, mới đây, để góp phần quản lý sử dụng hiệu quả đất đai và hạn chế đầu cơ bất động sản, Bộ Tài chính đã có một bản báo cáo liên quan đến thực trạng thu tiền sử dụng đất, thuê đất, chính sách thuế đất đai và bất động sản và việc cần thiết phải xây dựng một Luật Thuế tài sản riêng.

Theo giải thích của cơ quan chức năng ở Việt Nam hiện nay chưa có sắc thuế tài sản riêng ,nhưng thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phí trước bạ là các chính sách thuế chính liên quan đến tài sản. Tuy nhiên, chính sách thuế liên quan đến tài sản hiện nay chưa đáp ứng được vai trò là một trong những nguồn thu ổn định cho NSNN. Số thuế sử dụng đất của Việt Nam hiện nay chỉ chiếm khoảng 0,03% GDP và khoảng 0,15% tổng NSNN.

Có thể biết rằng, tại các nước trên thế giới, thuế tài sản là loại thuế được ra đời rất sớm trong lịch sử, nguồn thu từ thuế tài sản, nhất là thu từ thuế sử dụng đấ. Đấy chính là nguồn thu chủ yếu của ngân sách nhà nước.

Theo thông tin, nguồn thu từ thuế tài sản chiếm khoảng 2% tại các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế OECD, trong đó Canada là 4%, Mỹ cao nhất là 3% và thấp nhất là 1%. Còn tại các nước đang phát triển, nguồn thu này chiếm khoảng dưới 1%. Theo Bộ Tài chính cho biết, thuế tài sản nhà và đất được các nước đánh giá là loại thuế trực thu có khả năng động viên tương đối sát với khả năng đóng góp thực tế của người chịu thuế vì thuế đánh vào những tài sản cụ thể.

Tuy nhiên, việc đánh thuế tài sản phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới, góp phần tăng cường quản lý nhà nước đối với tài sản, tạo điều kiện hợp lý đối với thu nhập để cá nhân phát triển đời sống.

Từ 1.400 USD (khoảng 30 triệu) năm 2013 lên 2.200 USD (khoảng gần 50 triệu) năm 2016 và dự báo sẽ tăng lên 3.400 USD (gần 80 triệu) đến năm 2020 , có theer thấy, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam liên tục tăng trong các năm gần đây. Theo đó, dự kiến việc nắm giữ, sở hữu, đầu tư bất động sản của người dân có xu hướng tăng mạnh.

Với những lý do này, Bộ Tài chính cho biết, cần thiết nghiên cứu, xây dựng Luật Thuế tài sản. Điều này nhằm góp phần bình ổn thị trường bất động sản, hạn chế đầu cơ và sử dụng bất động sản lãng phí, thể chế hóa chủ trương về chính sách thuế đối với tài sản, xây dựng hệ thống chính sách thuế đồng bộ, phù hợp thông lệ quốc tế.