Để nâng cao được một kế hoạch tổ chức event perfect, bạn cần nên chuẩn bị cho bản thân Những cách ngăn chặn rủi ro trong tổ chức event. Đánh giá và xác định tất cả 4 sai lầm mà bạn suy nghĩ ra, rà soát nó để có thể tạo ra một bản kế hoạch hoàn hảo.

tổ chức sự kiện tổng kết cuối năm

6 bước rà soát sai lầm trong thực hiện event

- Rà soát lại 4 rủi ro có thể gây nguy hiểm cho sự kiện

- Xem lại những event na ná để xem phản ứng của người tham gia, rút kinh nghiệm từ 6 event đó.

- Rà soát hệ thống quản lý sự kiện, các chính sách, thủ tục và đảm bảo chúng luôn được cập nhật

- Phỏng vấn nhân sự để kiểm tra xem liệu họ đã được đào tạo phù hợp1. Những địa điểm cần được kiểm tra sát sao

Nói chung, có hai tình huống để xem xét. Tình huống đầu tiên là bạn đã quen thuộc với địa điểm như bạn đã từng sử dụng trước đây. Trong trường hợp này, vẫn cần nên quản lý rủi ro nhưng thời gian rà soát địa điểm sẽ tập trung 6 hơn vào việc đảm bảo địa điểm được chuẩn bị tốt theo kế hoạch quản lý nguy cơ thất bại mà bạn đã có. Cần phải xác định bất kỳ thay đổi nào trong địa điểm kể từ lần cuối cùng bạn sử dụng nó.Trong trường hợp thứ hai, bạn không quen với địa điểm này và bạn có thể chưa bao giờ sử dụng nó trước đây. Trong trường hợp này, cần phải tiến hành đi bộ qua địa điểm để xác định một vài nguy cơ và sai lầm có thể xảy ra. Nó giúp rất 6 để có một danh sách rà soát chuẩn bị. Ví dụ: danh sách rà soát của bạn có thể nhắc nhở bạn rà soát:

Xe cứu thương được chuẩn bị trong trường hợp khẩn cấp

Cửa / cổng cần được bảo vệ để tránh mất thiết bị, hạn chế truy cập vào khán giả hoặc ngăn trẻ em ra khỏi địa điểm.

Các khu vực cần nên được đóng kín nếu chúng chứa những mối nguy

Khu vực / phòng có thể được sử dụng để cấp cứu

2. Quan sát những sự kiện na ná

Có thể lấy ví dụ như nhiều event thể thao gây ra bất ngờ, đặc biệt là trong lúc nóng. Không có phương pháp xác định nguy hiểm, nhưng xem nhiều sự kiện hao hao là rất hữu ích. Cụ thể, quan sát có thể cung cấp kiến ​​thức về hành vi của khán giả và người chơi. Kiểm soát đám đông là một yếu tố thiết yếu trong quản lý event thể thao. Người xem và người chơi có thể là người không có thái độ và thậm chí bạo lực nhưng một vài nhân viên event cần phải có khả năng phản ứng nhanh chóng khi có vấn đề xảy ra.

Kiểm soát khán giả là vô cùng quan trọng