Trong cuộc cách mạng 4.0 hiện nay, việc áp dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực trong thực tế ngày càng rộng rãi nhất là các phần mềm hỗ trợ. Ngày nay, đa số các doanh nghiệp đã ứng dụng quá trình tự động hóa trong việc quản lý, tiêu biểu như là các phần mềm quản lý nhân sự trong doanh nghiệp, phần mềm nay hỗ trợ toàn bộ quá trình bộ việc quản lý tình hình nhân sự của doanh nghiệp. Bạn chỉ cần chuẩn dữ liệu đầu vào, phần mềm sẽ giúp đỡ nhân sự trong các việc còn lại.

Nhân sự trong doanh nghiệp là một nguồn lực cho sự phát triển của doanh nghiệp. Việc duy trì, phát triển nguồn nhân lực luôn được các doanh nghiệp quan tâm. Ngày nay, cạnh tranh về nguồn nhân lực có chuyên môn rất khốc liệt, tình trạng thiếu nhân sự có kinh nghiệm luôn luôn thiếu đối với các doanh nghiêp.
Phần mềm quản trị nhân sự HRM cung cấp một giải pháp tốt nhất cho việc quản lý nguồn nhân lực hiệu quả và lâu dài. Sau đây mình sẽ giới thiệu tới các bạn những ưu điểm và tính năng nổi bật của phần mềm này.
>>> Xem thêm:giải pháp quản lý doanh nghiệp
>>> Xem thêm:phần mềm quản lý nhân sự tốt nhất hiện nay
>>> Xem thêm:Phan mem quan ly doanh nghiep
Phần mềm quản lý nhân sự HRM là giải pháp tốt nhất cho việc quản lý nguồn nhân lực hiệu quả và lâu dài. Giúp tìm kiếm, tuyển dụng, bồi dưỡng, sắp xếp nhân sự nhằm duy trì sự ổn định của bộ máy nhân sự, phục vụ sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp.
1. Những ưu điểm của phần mềm quản lý nhân sự.
– Quản lý toàn bộ thông tin quan trọng của nhân viên một cách dễ dàng và chuyên nghiệp
– Giúp tiết kiệm thời gian tính toán số liệu sổ sách
– Lập kế hoạch công việc dễ dàng cho các nhân viên và người quản lý
– Giám thời gian làm việc của nhân viên, những ngày vắng mặt hay làm giờ làm thêm…
– Giám sát sự quản lý một cách hiệu quả nhất đồng thời giám sát hiệu suất làm việc của mỗi nhân viên.
– Tích hợp với việc tính toán lương giúp nhanh chóng và dễ dàng hơn
– Tích hợp với các thiết bị thẻ để tự động tạo ra thông tin quản lý.
2. Các tính năng của phần mềm quản lý nhân sự.
– Tính toán việc làm thêm giờ cho nhân viên.
– Quản lý thời gian làm việc của nhân viên, chấm công và theo dõi việc làm thêm giờ hay xin nghỉ.
– Theo dõi và báo cáo ra vào sớm hay muộn của nhân sự công ty.
– Xuất báo cáo thời gian làm việc thực tế & kế hoạch
– Xuất báo cáo quản lý hàng ngày / tháng / năm
Ưu điểm của phần mềm nhân sự HRM là điều không thể bỏ qua, đây là giải pháp trợ giúp bộ phận nhân sự giảm tải công việc, giúp quản lý nhân sự tốt hơn. Ngoài ra, tùy thuộc vào đặc điểm của doanh nghiệp mà phần mềm nhân sự sẽ có đặc điểm riêng để phù hợp với doanh nghiệp.