Một điều hòa nước dựa trên thực vật bảo vệ ấu trùng tôm và hậu ấu trùng chống lại sốc và các mối đe dọa về sức khỏe hiện đã có ở Mexico và Thái Lan.


Sản phẩm mới của NUE Aquaculture, Sanocare FIT, là một hỗn hợp phytochemical được thiết kế để tăng cường độ bền (sau) trong quá trình nuôi cấy và ngăn chặn mức độ Vibrio trong quá trình vận chuyển ấu trùng từ trại ương giống đến vườn ươm hoặc trang trại. Tag: may thoi khi

Khi tăng cường sức khỏe trong chu trình ương giống, nó kích thích việc sản xuất các protein sốc nhiệt trong ấu trùng tôm thẻ chân trắng L. vannamei (hậu ấu trùng). Những protein này hoạt động như một hàng rào phòng thủ đầu tiên và tạo thành một trong những chiến lược sống sót quan trọng nhất của động vật máu lạnh khi chúng tiếp xúc với sốc phi sinh học và vi sinh vật gây bệnh.

Theo INVE, các thử nghiệm sốc phổ biến cho thấy mức độ sống của tôm thẻ chân trắng L. vannamei cao hơn đáng kể bằng cách sử dụng Sanocare FIT - bằng chứng về tác động tích cực của nó đối với sức khỏe của tôm. Và một số khách hàng của INVE đồng ý. Tag: canh quat oxy

“Việc áp dụng Sanocare FIT trong các thử nghiệm giống tại Fitmar dẫn đến tỷ lệ sống và tăng trưởng cao hơn đáng kể vào cuối chu kỳ nuôi. Kinh nghiệm đầu tiên này thuyết phục tôi kết hợp Sanocare FIT trong giao thức trại giống chuẩn của Fitmar, ”Fernando Marino Pinzón Miranda, từ Proveedora de Larvas, ở Mexico, cho biết.

Nó cũng có thể được sử dụng để kiểm soát tải Vibrio khi vận chuyển ấu trùng L. vannamei từ trại sản xuất giống đến đơn vị phát triển - dẫn đến số lượng V. parahaemolyticus thấp hơn 100 lần trong nước vận chuyển.

"Việc áp dụng Sanocare FIT trong quá trình vận chuyển ngăn ngừa stress Vibrio gây ra ở tôm hậu ấu trùng và do đó cung cấp cho chúng sự khởi đầu tốt nhất khi thả giống trong ao để tăng trưởng hơn nữa", giám đốc sản phẩm của INVE, Eddy Naessens giải thích. Tag: thiet bi tao oxy

Nguồn: 2lua.vn/article/mot-giai-phap-dua-tren-thuc-vat-cho-suc-khoe-tom-5bdaba97425cc5e02d3369ba.html