Phần mềm quản lý sản xuất đem đến cho những doanh nghiệp sản xuất 1 phương tiện quản lý sản xuất giúp tăng hiệu quả trong hiệu quả trong quản lý hàng tồn kho hay những đơn đặt hàng sản phẩm, nắm bắt việc thu thập thông tin, rà soát, giám sát trật tự phân phối đang ở thời kỳ nào, lập kế hoạch cung cấp phù hợp nhất...
Hiện tại các nhà máy sản xuất đều hướng đến mục tiêu cung cấp đủ hoặc vượt mức chỉ tiêu sản lượng trong khi vẫn đảm bảo tầm giá và chất lượng. Họ thực hiện nhiều trật tự sản xuất tiêu chuẩn và liên tiếp theo dõi, điều chỉnh các kế hoạch sản xuất để phục vụ các mục tiêu về tầm giá, chất lượng, giao hàng,…

Phần mềm quản lý sãn xuất sẽ mang đến cho doanh nghiệp:
1/ Giảm thời gian cung ứng
với nhiều nguyên nhân dẫn đến việc suy giảm hiệu quả cung cấp như thiếu nguyên vật liệu, máy móc hỏng, nhân viên nghỉ rộng rãi,…Phần mềm điều hành phân phối sẽ tránh các tác nhân này bằng những tự động theo dõi các phòng ban trong suốt thời kỳ và đưa ra cảnh báo để người điều hành điều chỉnh kịp thời.
2/ Giảm thời gian chu kỳ cung cấp
một phần mềm quản lý sản xuất chuyên nghiệp sẽ giúp đơn vị điều hành và kiểm soát quy trình đặt hàng diễn ra từ bắt đầu cho tới lô hàng cuối bằng bí quyết tiêu dùng các biểu đồ trực quan để theo dõi tình hình phân phối.
3/ Giảm quy trình làm cho việc
nhà cung cấp mang thể phân tích trật tự đặt hàng, giám sát và tự động cập nhật theo thời gian thực các chỉ số hiệu suất chính như tình trạng đơn hàng, mức tiêu thụ vật liệu, độ khớp các trật tự,…
4/Tối ưu hóa thứ tự khiến việc
Phần mềm điều hành sản xuất theo dõi thời kỳ xây dựng dựa trên nền tảng khoa học số, giúp tổ chức ko cần phải xem thông báo trên giấy để điều hành công việc.
5/ Giảm giá thành điều hành doanh nghiệp
một khi doanh nghiệp với thể đo lường hiệu suất khiến cho việc và Thống kê tại chỗ, chi phí sẽ được tiết kiệm tối đa. Bằng cách theo dõi và Con số về việc giao hàng phê duyệt phần mềm, tổ chức sẽ xuất hóa đơn chóng vánh và tróc nã thu tiền tốc độ hơn.
ngoài ra, dựa vào thông tin trong khoảng những Báo cáo trên phần mềm, đơn vị với thể hoạch định nguồn nhân công để phục vụ nhu cầu phân phối theo từng chu kỳ và kịp thời hạn cung ứng.
6/ Phân bổ kế hoạch phân phối hợp lý
Bằng cách thức truy vấn cập dữ liệu thời gian thực về tiến độ cung ứng, công ty sẽ mang thể bức xúc tốc độ hơn, kịp thời điều chỉnh kế hoạch cung ứng, đáp ứng yêu cầu thời hạn và số lượng mà quý khách buộc phải. Điều này giúp công ty cung cấp đúng mức, không tiêu hao tài nguyên.
3S ERP là giải pháp quản trị doanh nghiệp chuyên sâu cho các ngành tại Việt Nam. Module quản lý sản xuất trong phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp trong dự báo tiêu thụ, lập kế hoạch sản xuất, hoạch định nguyên liệu, quản lý chuỗi cung ứng cho đến thống kê các giao dịch phân xưởng và phân tích toàn bộ quá trình sản xuất...Module quản lý sản xuất còn có thể liên kết với các phân hệ khác trong phần mềm giúp kế thừa thông tin cần thiết các phân hệ khác. Gửi thông tin tư vấn cho chúng tôi tại: http://www.itgvietnam.com