Những loại xe nào bắt buộc lắp định vị xe máy năm 2018?
không hề bất cứ bác tài nào, đơn vị nào khi bán buôn hoặc lưu thông
trên đường bộ cũng nắm rõ những phép tắc bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành
trình.
điều này quá dễ thấy khi nhiều trường hợp chủ dụng cụ hoặc đơn vị
mất tiền oan chỉ bởi chưa đủ tìm hiểu thông tin về định vị xe máy.
Vậy, từ năm 2017 những loại dụng cụ nào bắt buộc phải lắp thiết bị giám sát
hành trình?
Những loại xe bắt buộc visite Website năm 2017
Theo điều 14 nghị định số 86/2014/NĐ-CP của chủ yếu phủ ban hành, phải
lắp đặt hộp đen ô tô với hết thảy các cơ sở bày bán chuyển vận.
chi tiết, những loại xe phải gắn định vị xe máy
- Xe ô tô hoạt động loại hình bán buôn vận tải du khách.
- Xe đầu kéo kéo rơ mooc, sơ mi rơ mooc hoạt động dịch vụ bày bán vận
vận chuyển hàng hóa.
- Xe ô tô kinh doanh chuyển vận hàng hóa bằng container.
- .
thời giờ lắp đặt thiết bị giám sát cho các loại xe
Cũng theo nghị định số 86/2014/NĐ-CP, đối với các công cụ chưa lắp đặt thiết
bị giám sát lịch trình việc lắp đặt nên phải thực hiện theo đúng thời giờ dưới đây:
- Trước ngày 01/07/2015 đối với những loại xe taxi, xe đầu kéo kéo rơ mooc,
sơ mi rơ mooc, kinh doanh tải.
- Trước ngày 01/01/2016 với xe ô tô tham dự hoạt động buôn bán tải
hàng hóa có trọng tải >= 10 tấn.
- Lắp đặt thiết bị trước ngày 01/07/2016 đối với xe ô tô buôn bán vận tải
hàng hóa có tải trọng từ 7 tới < 10 tấn.
- từ trước ngày 01/01/2017 xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải
từ 3.5 đến < 7 tấn buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát.
- Trước ngày 01/07/2018 các xe ô tô bày bán vận tải hàng hóa có trọng tải
dưới 3.5 tấn.

như thế tới đầu tháng 7 năm 2018, bắt buộc tất thảy các loại xe ô tô hoạt động
trong lãnh vực vận chuyển hàng hóa buộc phải lắp định vị xe máy hợp chuẩn theo
quy tắc.
Đây là những thời kỳ chốt để các chủ dụng cụ và đơn vị soạn sửa thiết
bị giám sát hành trình cho các loại xe của mình. cho nên, các công ty nên lưu tâm
đến vấn đề này.
Và giả dụ đã quan tâm tới những thông tin về định vị xe máy, thiết nghĩ
đơn vị nên sớm lập kế hoạch và chọn mua cho mình loại thiết bị hợp chuẩn
để tránh gặp phải phí "khống" khi vừa mất thời gian lắp đặt thiết bị không hợp quy vừa
bị cơ quan công năng phạt nặng.

Nguồn: smartmotorviettel.com.vn