Kê khai và báo cáo thuế hàng tháng gồm các gì? Kê Khai Thuế Theo Tháng bao gồm những Gì? Báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì? Hàng tháng doanh nghiệp cần phải nộp tờ khai thuế các bạn cần biết báo cáo thuế hàng tháng gồm những gì? Công ty nào cung cấp dịch vụ làm báo cáo thuế hàng tháng giá rẻ tại TPHMC? Đây là các nghi vấn mà kế toán viên luôn luôn thắc mắc và cần hiểu rõ hơn về kê khai và báo cáo thuế hàng tháng ra sao? Tim Sen chia sẻ một số kiến thức về kế toán thuế với chủ đề đang được những bạn để ý ” Kê khai và báo cáo thuế hàng tháng bao gồm những gì?”

I. Kỳ khai báo thuế tháng 1

1. Khai thuế kỳ thuế tháng 12 gồm có:

++ Thuế giá trị gia tăng: theo mẫu 01/GTGT;

+ Bảng kê hóa đơn, các chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán hàng ra theo mẫu số 01-1/GTGT;

+ Bảng kê hóa đơn, các chứng từ hàng, dịch vụ mua vào theo đúng mẫu số 01-2/GTGT;

+ Bản giải trình việc khai thêm vào, điều chỉnh (nếu như có) theo đúng như mẫu số 01-KHBS;

+ Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng của hàng, và các dịch vụ mua vào sẽ được khấu trừ theo tháng (nếu có) theo mẫu số 01-4A/GTGT;

+ Bảng kê số thuế giá trị gia tăng đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, và lắp đặt, bán hàng hóa vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu số 01-5/GTGT. Dịch vụ kế toàn thuế

++ Thuế Tiêu thụ đặc biệt: làm đúng theo mẫu số 01/TTĐB;

+ Bảng kê hóa đơn bán các loại hàng, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ sáng tạo theo như mẫu số 01-1/TTĐB;

+ Bảng kê thuế tiêu thụ độc nhất sẽ được khấu trừ (nếu như có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.

++ Thuế tài nguyên: theo mẫu số 01/TAIN hoặc làm theo theo mẫu số 02/TAIN.

++ Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên: được khấu trừ ở nguồn theo mẫu số 01/TNCN; và mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ tại mức 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ với mức là 25%).

2. Báo cáo tình hình về việc sử dụng hóa đơn Quý 4 năm trước. Kế toán thuế

3. Kê khai và nộp thuế TNDN tạm tính quí IV năm trước

– Hồ sơ khai thuế thu nhập cho công ty tạm tính quí IV năm trước gồm tờ kê khai thuế thu nhập công ty quí theo mẫu số 01A/TNDN hay theo mẫu số 01B/TNDN.
Thời hạn để nộp Giấy tờ khai thuế và thời hạn nộp thuế là ngày 30 tháng 01.

– Những loại thuế cần phải kê khai và nộp theo năm, bao gồm có:

+ Thuế Môn bài.

+ Tuy là vậy nhưng Nếu công ty, công ty mà tài chính đăng ký buôn bán so sánh với năm trước không được đổi thay thì không có cần phải nộp.

+ Thuế nhà, đất đai đối với những tổ chức (nếu có)

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với các tổ chức (nếu có).

++ Thủ tục kê khai thuế bao gồm:

– Tờ kê khai thuế môn bài theo như mẫu số 01/MBAI.

– Tờ kê khai thuế nhà, thuế đất theo mẫu số 01/NĐAT (nếu có)

– Tờ khai thuế sử dụng đất đai nông nghiệp sử dụng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN (nếu như có)

Thời hạn nộp : Chậm nhất là ngày thứ 30 tháng 01. Quyết toán thuế

II. Báo cáo thuế tháng 2

+ Kê khai thuế theo kỳ thuế tháng 01.

+ Các loại thuế mà cần phải kê khai bao gồm:

– Thuế giá trị gia tăng

– Thuế tiêu thụ sáng tạo (nếu như có)

– Thuế tài nguyên (nếu có)

– Thuế thu nhập cá thường

+ Hồ sơ kê khai thuế: gồm có giấy chứng từ, tờ khai và thực hiện giốngnhư 4 Thủ tục kê khai thuế kỳ thuế của tháng 12 năm trước

+ Thời hạn nộp: Chậm nhất là vào ngày thứ 20 tháng 02.

– Không phát sinh nộp thuế TNCN: chẳng phải báo cáo thuế theo như định kỳ

– Không có nảy sinh thuế GTGT, TNDN: Vẫn phải báo cáo thuế theo định kỳ

(*) Theo điều 9 thông tư 39/2014/TT-BTC trước lúc dùng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ, trừ hóa đơn được mua, cấp tại cơ quan thuế, phải lập và gửi thông báo phát hành hóa đơn trước 5 ngày sử dụng (mẫu số 3.5 phụ lục 3 ban hành kèm theo thông tư 39; trong HTKK có mẫu này)

++ Tài khoản ngân hàng

+ Mỗi công ty đều cần mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với người tiêu dùng vì theo quy định hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và chi phí tính thuế TNDN mới được trừ.

+ Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản, phải thực hiện thông báo số TK ngân hàng hóa cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST.

+ Tương tự với trường hợp mở lúc đóng tài khoản ngân hàng hóa thì cũng cần phải thông báo cho cơ quan thuế biết


Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tim Sen

  • Địa chỉ: Tòa Nhà Văn Phòng Hoàng Anh Safomec - 7/1 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TPHCM
  • Số điện thoại: (028) 71 069 069 - Hotline: 0903 016 246
  • Email: info@timsen.vn