Khu công nghiệp là một tổ hợp bất động sản có cấu trúc nằm trong một khu vực điều khoản, được thành lập để bố trí các cơ sở tạo nên. Khu công nghiệp gồm các tòa nhà hành chính, công nghiệp và tiện ích, nền tảng kỹ thuật và đường dây thông tin liên lạc, nền móng hậu cần, đường vào.
Khu công nghiệp có thể được thành lập trên cả khu đất trước đây chưa được dùng hoặc trên nền tảng những vị trí tạo nên hiện có. nếu thứ nhất, nền móng hạ tầng của KCN được tạo nên từ đầu, trong trường hợp thứ hai, việc xây dựng lại hay tổ chức lại hoàn toàn được thực hiện tùy thuộc vào hiện trạng cơ sở vật chất và nhu cầu của cư dân trong tương lai.
Khu công nghiệp do một nhà điều hành quản lý. doanh nghiệp quản lý có thể là chủ sở hữu và nhà phát triển chính của khu công nghiệp hoặc tham gia vào việc duy trì, cung ứng dịch vụ & phát triển khu công nghiệp nếu nhận được sự phân công liên quan.

>>> Xem thêm: Khái niệm khu công nghiệpmytoan.com.vn

Các vấn đề căn bản về tổ chức:
  • Khu đất được giao để thành lập khu công nghiệp phải được đo đạc & xác định ranh giới.
  • Diện tích KCN phù hợp với khả năng thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tối thiểu là 75 ha; đảm bảo dành ít nhất 5% tổng diện tích đất công nghiệp của KCN để cho những DN nhỏ và vừa, DN công nghiệp giúp, DN đổi mới sáng tạo, những DN khác thuộc diện được ưu tiên, giúp cho về mặt bằng tạo ra kinh doanh theo điều khoản của luật pháp thuê đất, thuê lại đất…
  • Không được sắp đặt các điểm bảo tồn thiên nhiên, trồng rừng, bãi chôn lấp.
  • Bắt buộc phải có đường ô tô trải nhựa.

Ngoài ra, đối với tất cả các xí nghiệp, được tiếp cận với mạng lưới điện và cấp khí đốt, cấp nước và xả nước. Khu công nghiệp được thành lập như một khu vực có cấu trúc phát triển đặc biệt, với mục đích mục tiêu thích hợp cho những doanh nghiệp làm nên & các cơ sở liên quan.
Không như như một khu công nghệ hay một vườn ươm, một khu công nghiệp không nhất thiết phải là lãnh thổ để thực hiện các dự án đổi mới, gồm có cả những dự án được triển khai dưới sự giám sát của chính quyền thành phố & chính phủ hay với sự tham gia của người ta.

>>> Khám phá thêm khu công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh: https://mytoan.com.vn/cac-khu-cong-nghiep-lon-o-tphcm/

Những khu công nghiệp như vậy được thiết kế theo phong cách để bố trí nhà xưởng và nhà kho nhỏ gọn và có kiểm soát của những tập đoàn xuyên quốc gia, nhóm doanh nghiệp lớn, gồm cả các công ty nước ngoài quan tâm đến việc xây dựng cơ sở vật chất và sử dụng nền tảng hạ tầng trong khuôn khổ các luật đã ban hành, gồm có cả bảo vệ môi trường & các điều khoản của pháp luật.
Các khu công nghiệp tập trung nguồn vốn nhân lực & tài chính khan hiếm ở các nước đang phát triển, tập trung nỗ lực vào một không gian, giảm mức giá giao thông & kì vọng tạo thành một cuộc tăng trưởng với kinh tế lan tỏa ra những khu vực xung quanh.
Những không gian được thiết kế theo phong cách để chứa các doanh nghiệp được chỉ định đặt trụ sở trong đó cũng chứa đựng hy vọng rằng họ sẽ hoạt động như những khu học tập – nơi trao đổi kiến ​​thức ngầm nhằm nâng cao mức giá trị gia tăng trong sản phẩm và quy trình sản xuất, dẫn tới tăng hiệu quả & lợi nhuận cao.