Quy trình quản trị thực hiện đơn hàng máy rửa bát gồm các bước được thực hiện tuần tự:
- Thông báo xác nhận đã bán hàng.
- Xây dựng các kế hoạch giao vận và lịch trình giao vận.
- Xuất kho hàng.
- Bao gói hàng.
- Vận chuyển hàng.
- Thay đổi đơn hàng theo tình hình.
- Theo dõi đơn hàng theo tình hình.
Thông báo xác nhận bán bep tu chinh hang cho khách hàng.

Sau khi đơn hàng được chấp nhận thì bên bán nên thông báo cho khách hàng thông tin là đã chấp nhận đơn đặt hàng. Đồng thời bên bán sẽ đưa ra thông báo cho khách hàng việc đặt hàng là chắc chắn.
Có 3 cách thức thường thấy chủ yếu để thông tin thực hiện đơn hàng:
Hiển thị trên màn hình phiên bản có thể in được bằng giấy.
Gửi một thông báo cho khách hàng bằng e-mail điện tử.
Lưu thông tin đặt hàng lịch sử (thời gian dưới 7 tháng).
Lịch trình và kế hoạch vận chuyển hàng hóa.
Kế hoạch vận chuyển hàng hóa: Xác định những công việc được đề cập đến trong quá trình vận chuyển hàng hóa và giao cho khách hàng. Các yếu tố như thời gian và thời điểm thực hiện mỗi công việc, thường bao gồm 3 công việc chính:
- Gom hàng và đóng gói hàng.
- Bốc hàng đi.
- Chuyển hàng tới đích cần đến.Lịch trình vận chuyển là việc xác định các phương tiện vận tải, bên bán lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận tải. Sau đó xác định tuyến vận tải để hàng hóa được gửi đi không bị chậm trễ và giao hàng hoá tới khách hàng đúng thời gian với chi phí thấp.

http://saigonhomekitchen.vn/May-pha-cafe