1_không thể xóa những ký tự sau con trỏ?
Khác với kiểu bàn phím thường thấy trên PC hay laptop dùng Windows thông thường - gồm có hai nút Backspace và Delete để xóa các ký tự trước và sau con trỏ, ở máy tính hay Macbook dùng Mac OS X chỉ thấy duy nhất một phím Delete.
Phím này chỉ để xóa ký tự bên trái con trỏ chuột mà thôi.
Vậy làm sao để xóa được ký tự bên phải?>>>>>>cai win tai nha da nang
Khá đơn giản, khi nào cần xóa ký tự bên phải con trỏ chuột, bạn hãy bấm thêm phím Fn+Delete để xóa ký tự đó.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công cụ Double Command tải về tại đây để làm phong phú thêm chức năng bàn phím của mình và tinh chỉnh cho công dụng bàn phím gần giống như trên PC.

2_Chữa lỗi cập nhật phần mềm >>>>>>>vệ sinh laptop tai nha da nang
Nếu bạn chạy ứng dụng Software Update trên máy, khi xuất hiện lỗi, bạn cần phải chỉnh sửa lại hệ thống quyền.
OS X phân quyền để xác định người dùng nào được cấp phép truy cập những tập tin nhất định. Có thể máy của bạn đã xác định nhầm và cho rằng bạn không có quyền chạy và cài đặt phần mềm.
Hãy vào Applications > Utilities và mở Disk Utility. Sau đó chọn ổ đĩa boot , thường là Macintosh HD, và nhấp lựa chọn Repair Disk Permissions. Sau khi quá trình này hoàn tất, thử cập nhật lại phần mềm. >>>>>>>sửa macbook tại đà nẵng
Mọi việc sẽ trở lại bình thường chỉ với một vài thao tác sửa chữa đơn giản.