1. Phương pháp phát triển khoa học công nghệ
Một phương pháp phát triển khoa học công nghệ hiệu quả có một vai trò khôn cùng quan yếu, sẽ giúp tạo ra những phát minh vượt bậc, làm đổi thay dung mạo của một quốc gia. Những nhà nước có nền khoa học công nghệ phát triển, tiên tiến, đương đại luôn là những cường quốc dẫn đầu.

2. Đặc điểm của phương pháp phát triển khoa học công nghệ
Phương pháp phát triển khoa học công nghệ có đặc điểm là:
Phương pháp phát triển khoa học công nghệ được hiểu là cách làm việc của một chủ thể, nó gắn liền với chủ thể chính thành ra mà phương pháp sẽ có mặt chủ quan.
Phương pháp phát triển khoa học công nghệ có tính mục đích, hướng đến đề tài nghiên cứu lush 3 nhằm tìm ra các giải pháp hiệu quả để vận dụng vào thực tế cuộc sống con người.
Phương pháp nghiên cứu này đều gắn chặt với những vấn đề và các nội dung cần nghiên cứu.
3. Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Trong nghiên cứu khoa học, phương pháp luận là một phần khôn xiết quan trọng và chẳng thể thiếu. Bởi bản tính của việc nghiên cứu khoa học là luôn sáng tạo và không có giới hạn trong sự phát triển. Việc hoàn thiện phương pháp luận nghiên cứu khoa học sẽ là cơ sở, là tiền đề giúp các nhà khoa học, nhà chuyên môn tìm ra những cách tiếp cận, những phương pháp nghiên cứu mới từ đó xác định hướng đi đúng trong tiến trình nghiên cứu một công trình hay một đề tài nghiên cứu khoa học.

III. Vai trò to lớn của khoa học và công nghệ
Cùng với các nguồn lực về lao động, nguồn vốn, tài nguyên thiên nhiên… thì khoa học và công nghệ được coi là nguồn lực khôn xiết quan yếu, có tác động lớn đối với phát triển kinh tế. Vậy cụ thể thì khoa học và công nghệ có những vai trò nào?

1. mở mang sinh sản, thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế
Sự ra đời của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao lush 2 kéo theo đó là sự phát triển kinh tế. Việc tăng trưởng kinh tế dựa trên hiệu quả sản xuất. Khoa học công nghệ chính là công cụ đắc lực giúp chuyển nền kinh tế Việt Nam từ một nền kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp, phát triển các ngành công nghệ cao với việc dùng phần lớn là lao động tri thức.

2. thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế
Khoa học công nghệ phát triển giúp các ngành nghề cũng phát triển nhanh kéo theo đó là sự cắt cử từng lớp ngày càng đa dạng. Các ngành kinh tế được chia ra thành những ngành nhỏ với các lĩnh vực kinh tế mới, điều này dẫn tới sự chuyển dịch nền kinh tế Việt Nam theo hướng đương đại, tích cực.

Tỷ trọng GDP của ngành công nghiệp, dịch vụ những năm gần đây tăng trong khi tỷ trọng ngành nông nghiệp lại có khuynh hướng giảm. Cơ cấu kinh tế từng ngành có sự đổi thay rõ rệt theo hướng mở rộng các ngành công nghệ cao, lượng cần lao có trình độ và kiến thức ngày càng chiếm một tỷ trọng cao hơn.

3. Tăng sức cạnh tranh của hàng hóa và thúc đẩy sự phát triển kinh tế thị trường
ứng dụng công nghệ đương đại là một yếu tố quan trọng giúp tăng năng suất lao động, chất lượng của sản phẩm lush 1, hàng hóa. Khoa học và công nghệ đương đại đã tác động một cách mạnh mẽ tới nguồn nguyên vật liệu sinh sản thêm đồng bộ, cải tiến. Quy mô sinh sản cũng từ đó mà được mở mang thêm với sự ra đời, phát triển của hàng loạt các loại hình doanh nghiệp mới. Đứng trước sự cạnh tranh gay gắt, những sự thay đổi một cách nhanh đến chóng mặt, từng ngày, từng giờ thì đòi hỏi các doanh nghiệp buộc phải có những chiến lược kinh doanh mới.

Chủ đề cùng chuyên mục: