DỊCH VỤ CHỮ KÝ SỐ ĐIỆN TỬ;
GIỚI THIỆU CHUNG


Chứng thực chữ ký số là dịch vụ được sử dụng trong các giao dịch điện tử nhằm xác định danh tính của người ký, đảm bảo tính toàn vẹn và giá trị pháp lý của các giao dịch điện tử. Ứng dụng này giúp việc thực hiện các giao dịch từ xa qua Internet trở nên dễ dàng, đơn giản và bảo mật.
Khách hàng được cung cấp các dịch vụ cơ bản trong gói dịch vụ Viettel-CA: xác thực và cấp phát chứng thư số; gia hạn, thay đổi, tạm dừng, phục hồi, thu hồi chứng thư; kiểm tra trạng thái chứng thư số trực tuyến.

Các dịch vụ của Viettel-CA:

- Dịch vụ phát hành CTS: bao gồm việc xác thực khách hàng và cấp chứng thư số;

- Dịch vụ gia hạn, thay đổi, tạm dừng, phục hồi và thu hồi chữ ký số;

- Dịch vụ kiểm tra trực tuyến tình trạng chứng thư số, công bố chứng thư số;

- Những dịch vụ khác có liên quan theo quy định.

Một số ứng dụng của chữ ký số

- Chữ ký số có thể sử dụng trong các giao dịch thư điện tử, e-mail, mua bán trực tuyến, giao dịch chứng khoán trực tuyến, giao dịch ngân hàng trực tuyến;

- Sử dụng trong các dịch vụ hành chính công điện tử như : kê khai thuế, khai hải quan trực tuyến, xin các giấy phép - giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí giao dịch;

- Chữ ký số còn được các doanh nghiệp, cá nhân sử dụng trong các giao dịch điện tử khác như ký hợp đồng, ký kết văn bản thỏa thuận, kinh doanh trực tuyến.

cung cấp dịch vụ gia hạn chữ ký số viettel
nhanh chóng cho quý công ty