Các bì mạc polypropylene có khả năng chống vi khuẩn vì vậy lọc thô Cartridge là một sự lựa chọn tuyệt vời cho các ứng dụng xử lý nước sạch.

Các lớp của lọc thô Cartridge
Lớp bên ngoài được đánh giá ở 70 microns. Các lớp tiếp theo được đánh giá ở mức 50 micron, 20 micron, và cuối cùng là 10 micron. Kết quả là làm cho tuổi thọ của lọc thô Cartridge này dài hơn và tốc độ dòng chảy cao hơn (ít sụt áp).

Lọc thô Cartridge cũng giống như bộ lọc HEPA cung cấp một hiệu suất lưu lượng tuyệt vời so với các mô hình lọc khí phòng sạch.

Click image for larger version. 

Name:	Filter-%u00252BCartridges.jpg 
Views:	25 
Size:	6.3 KB 
ID:	457
Hình ảnh cho lọc thô Cartridge

Lọc thô Cartridge sử dụng toàn bộ chiều sâu của phương tiện lọc của mình bằng cách bẫy các hạt trầm tích lớn nhất trên bên ngoài của bộ lọc, sau đó dần dần bước xuống kích thước của các hạt nó sẽ từ chối vì nước di chuyển gần hơn bên trong của bộ lọc.
Nguồn bài viết: http://loc-khi-phong-sach.blogspot.c...-lua-chon.html