Hi anh em ! Tháng 9 đã tới mình cũng gửi anh em bảng báo giá lắp đặt internet viettel tháng 9 luôn

các gói khuyến mãi của viettel tháng 9 có những đặc điểm mới như sau

Sẽ có 4 phương án để lựa chọn
+Lắp đặt internet viettel
+Có thêm truyền hình và internet
+Có them sim 3G và internet
+Cả 3 dịch vụ : internet viettel + sim3G + Truyền hình cáp

Dưới đây là các gói cước khuyến mãi của viettel

+ cáp quang 08Mbs : 200K /THÁNG

+ cáp quang 10Mbs : 220K /THÁNG

+ cáp quang 15Mbs : 240K /THÁNG

+ cáp quang 20Mbs : 260K /THÁNG

+ cáp quang 30Mbs : 299K /THÁNG

+cáp quang 40Mbs : 399K /THÁNG