- Đồng hồ nước là loại thiết bị đo lượng vật chất chảy qua ống dẫn trong một thời gian xác định nào đó ( như năm, tháng,ngày,quý….).Số lượng vật chất chảy qua ống được đo qua một bộ đếm của đồng hồ đã đo chỉ thị được .
Đồng hồ nước Zenner
Đồng hồ đo lưu lượng nước Sensus
Đồng hồ nước Asahi
Đồng hồ nước Kumho
Đồng hồ nước FUDA
Nên chọn loại đồng hồ đo nước nào? Đồng hồ nước có 2 loại đồng hồ đo kiểu tốc độ và đồng hồ đo kiểu thể tích
+Đồng hồ đo kiểu tốc độ dựa trên nguyên lý vòng quay của bộ phận chuyển động để tính thể tích ,lượng nước chảy qua.Đồng hồ kiểu tốc độ được chế tạo và lắp đặt cho các đường ống có đường kính từ 10 đến 1000 mm, nhược điểm của loại đồng hồ này là các gối đỡ chóng bị mòn vì vậy sẽ mau hỏng nếu có cặn cơ khí lẫn trong nước. (đồng hồ nước kiểu tốc độ đang được sử dụng phổ biến tại các hộ gia đình)
+ Đồng hồ kiểu thể tích là loại đồng hồ có thiết trong với thể tích đã biết và cơ cấu truyền động theo nguyên lý lần lượt nạp đầy nước vào buồng đong và sau đó xả hết, thiết bị chỉ sẽ tính thể tích dòng chảy bằng tổng số các thể tích đã chảy qua đồng hồ hiện tại, so với đồng hồ kiểu tốc độ thì ảnh hưởng của của độ nhớt chất lỏng lên sai số chỉ thị của đồng hồ thể tích nhỏ hơn nhiều tuy nhiên về kết cấu đồng hồ thể tích phức tạp hơn nên việc sử dụng cũng kém phổ biến hơn nhất là đối với đường ống có kích thước lớn.
Các cấp của đồng hồ nước: Được phân thành 4 cấp A, B, C, D tuỳ theo các giá trị Qmin và Qt như sau
Đồng hồ nước cấp A là Đồng hồ đo nước cấp A được chia theo lưu lượng định danh Qn < 15m3/h và Qn > 15m3/h với các thông số lần lượt Qmin | Qt | Qmin | Qt là: 0.04 | 0.10 | 0.08 | 0.30.
Đồng hồ nước cấp B là Đồng hồ đo nước cấp B cũng được phân làm 2 loại Qn < 15m3/h và Qn > 15m3/h với thông số Qmin | Qt | Qmin | Qt lần lượt là: 0.02 | 0.08 | 0.03 | 0.20.
Đồng hồ nước cấp C là Đồng hồ đo nước cấp C cũng được phân làm 2 loại Qn < 15m3/h và Qn > 15m3/h với thông số Qmin | Qt | Qmin | Qt lần lượt là: 0.01 | 0.015 | 0.006 | 0.015.
Đồng hồ nước cấp D là: Đồng hồ đo nước cấp D có 1 loại Qn < 15m3/h với thông số Qmin | Qt lần lượt là: 0.0075 | 0.0115.
Đồng hồ các loại: đồng hồ áp lực, đồng hồ đo áp suất, đồng hồ đo áp suất nước
Liên Hệ:
Email: sale.eriko@gmail.com
Địa chỉ: 19 Nguyễn Trãi, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
VPGD: P.606 - CT3A - Khu đô thị Văn Quán - Hà đông
Tel: 0435 501 808 0466 868 371 /Fax: (+ 84) 4 35501808
Mb : 0988 628 586 / 0947 338 608