Bảo mật và chính xác tuyệt đối:

Sơ sót trong việc chấm công bằng phương pháp thủ công thường xuất phát từ nguyên tố con người. Giải pháp chấm công bằngmáy chấm công vân tay của chúng tôi sẽ giúp các doanh nghiệp, công ty hạn chế tối đa các sai sót không đáng có độ chuẩn xác cao. Hàng trăm ngàn doanh nghiệp sử dụng máy chấm công vân tay tốt nhất trên thế giới đều cho ta một kết quả chung là:

Khắc phục triệt để tình trạng ăn gian trong chấm công (quẹt thẻ hộ hoặc làm sai kết quả do các mối quan hệ cá nhân chủ nghĩa, chấm công bằng vân tay không thể chấm công hộ được, trừ khi có sự ăn gian trong việc khai báo vân tay giữa người quản lý và nhân viên)
Cho ta các biểu thống kê theo yêu cầu của hệ thống tính lương trong nhiều loại hình doanh nghiệp. VD: Thống kê tình trạng đi muộn, về sớm, thống kê tình trạng nghỉ các loại, thống kê tổng hợp tình hình nhân sự trong doanh nghiệp…
status