Bạn đã quá chán nản với những tin nhắn bình thường với nội dụng nặp đi nặp lại, hãy thay đổi nó bằng những tin nhắn cực kỳ thú vị này!.
Tìm thêm thật nhiều tin nhắn nữa tại sms kute

____???_____???_____
__?_____?_?_____?___
__?______?______?___
___?___Chuc___?____
_____?_______?__ ___
_______?___?________
_________?__________
_______?___?________
_____?_______?______
___?_ Thi Tot _?____
__?______?______?__
__?_____?_?_____?__
____???_____???____